Tebladet webshop

Den lilla boden med det stora sortimentet

Dragningstider

Grönt te
Dragtid 1- 3 min temperatur mellan 75 – 80 grader.

Grönt smaksatt te
Dragtid: 1- 3 min temperatur mellan 75 – 80 grader.

Vitt te
Dragtid: 2- 10 min temperatur 75 – 85 grader.

Svart te
Dragtid: 3 – 5 min temperatur 95 – 100 grader.

Svart smaksatt te
Dragtid: 3 – 5 min temperatur 95 – 100 grader.

Oolongte
Dragtid: 4 – 5 min temperatur 80 – 90 grader.

Rooiboste
Dragtid: 7-10 min temperatur 95 – 100 grader.

Frukt- och örtte
Dragtider: 3-10 min temperatur 85 – 100 grader.

Blomte
Dragtid: 10 – 15 min temperatur 80 – 85 grader.

<< Te